قهوه قجری

Qajar Coffee p1

واژه “قهوه قاجار” ریشه در روش قتل رایج در دوران سلطنت قاجار دارد. “قهوه قاجار” عبارت بود از قهوه حاوی سم مرگبار که ابزار مورد علاقه خانواده سلطنتی قاجار بود

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s